Thursday, July 12, 2007

TELEPSIHIJATRIJA Prof dr sc med Milan Stojakovic

TELEPSIHIJATRIJA

Dobrodošli na TELEPSIHIJATRIJSKI SERVIS!!!

TELEPSIHIJATRIJSKI SERVIS

Prof dr sc med Milan Stojaković

D O B R O D O Š L I !!!

TELEPSIHIJATRIJSKI SERVIS

PREDNOSTI TELEPSIHIJATRIJE:

govoriMO Vašim jezikom!!!

NEMA POSREDNIKA IZMEĐU PACIJENTA I TERAPEUTA

CIJENE SU ISTE BEZ OBZIRA ODAKLE NAS KONTAKTIRATE

RADIMO:

Psihijatrijske telekonsultacije

kojima se obezbjeđuje pacijetu privatnost*, stalna dostupnost,

povjerenje između klijenta i terapeuta lakše se uspostavlja,

a sama terapija je brža i djelotvornija, te

Psihijatrijsku teledijagnostiku

postavljanje dijagnoze kod pacijenta vrši se od strane psihijatra

uz pomoć njemu dostavljenih medicinskih informacija

putem telepsihijatrijskog servisa, te

Psihijatrijski telemonitoring

gdje se vrši daljinsko praćenje stanja pacijenata.

Telekonsultacije iz sudske psihijatrije

kojima se obezbjeđuje klijentu mišljenje stalnog sudskog vještaka

za određeno pitanje u oblasti sudske psihijatrije


* Izjava o upotrebi kompjutera u medicini usmerena je na zaštitu i čuvanje povjerljivih podataka o pacijentu da mu se ne bi njihovim otkrivanjem nanijela šteta.

UPUSTVO

1. ZA SERVIS TELEPSIHIJATRIJE PORUČITE SE PUTEM E-MAILA SDMRS@BLIC.NET

2. NA RAČUNARU TREBATE IMATI INSTALIRAN SKYPE PROGRAM ZA KOMUNIKACIJU KOJI JE BESPLATAN

AKO GA NEMATE-MOŽETE GA SKINUTI NA ADRESI SKYPE.COM

3. SVE OSTALE INFORMACIJE DOBICETE PUTEM E-MAILA SDMRS@BLIC.NET

Cjenovnik

E-mailkonsultacije 50,00 EU

telekonsultacije (25-45 minuta) 100,00 EU

telepsihokonsultacije (45-60 minuta) 120,00 EU

psihijatrijske specijalisticke usluge (45-60 minuta) 120,00 EU

subspecijalisticke usluge, telekonsultacije u oblasti sudske psihijatrije od 200,00 EU

Ugovaranje i zakazivanje termina na e-mail sdmrs@blic.net

LINKOVI:

http://home.blic.net/misos

http://www.matchmaking.at/erawestbalkan/index.php?file=show.php&ref=8


AMDA-RS

Copyright © 2000-2007 AMDA INTERNATIONAL/RS/BA